BASIS UNSERES ERFOLGES

BASIS VAN ONS SUCCES

VISION – MISSION – VALUES

ONZE VISIE
… WWIJ CREËREN GEÏNTEGREERDE LOGISTIEKE OPLOSSINGEN. SINDS 1777 REALISEREN WE DEZE IN DE KERNMARKTEN ALS ALLERLEI TEAMS DIE DE BRANCHE-ERVARING VAN ONZE SPECIALISTEN EN LOKALE MIDDELEN OPTIMAAL COMBINEREN.

ONZE MISSIE
“WIJ ZIEN RESULTAATGERICHTHEID ALS DE BASIS VOOR DE VERDERE ONTWIKKELING EN GROEI VAN ONS BEDRIJF. WIJ BEGRIJPEN DE PRODUCTEN EN BEHOEFTEN VAN ONZE KLANTEN EN HELPEN HEN OM EEN LEIDENDE POSITIE IN HUN BEDRIJFSTAK TE BEREIKEN OF TE BEHOUDEN.”

ONZE WAARDEN
DE BASIS VAN DE INDUSTRIALISATIE EN PROFESSIONALISERING VAN ONS DIENSTENPORTFOLIO IS ONZE JCL-WAARDEBASIS.

Deze bevat de gemeenschappelijke waarden en de basis van onze identiteit. Het is onze maatstaf voor de uitwisseling met onze klanten, voor interne oriëntatie en de dagelijkse samenwerking van alle medewerkers. Het is geen starre, bedrijfsfilosofische constructie, maar een actieve basis voor succesvol werk dat zich met elke taak uitbreidt.

JCL bevordert natuurcompatibele vervoerssystemen om te handelen in harmonie met sociale, ecologische en economische aspecten. Met systematisch milieumanagement streeft JCL in zijn dagelijks denken en handelen het doel na van een verdere vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door fossiele bronnen. Als een duidelijk commitment voor klimaatbescherming.

OPLETTENDHEID

Oplettendheid en respect voor de producten en eisen van onze klanten is als doorlopend ondernemingsprincipe de leidraad voor elke medewerker.

NAUWKEURIGHEID

Ons serviceportfolio is door tientallen jaren ervaring, strenge innovatieprocessen en permanente verdere ontwikkelingen gericht op extreme precisie.

RENDABILITEIT

De consequente industrialisatie van onze bedrijfsstructuur zorgt voor een concurrerend portfolio van producten en diensten ten voordele van onze klanten.

TRANSPARANTIE

Traceerbaarheid en transparantie in de gehele supply chain zijn onze verplichting om aan de informatiebehoefte van onze klanten te voldoen.

DUURZAAMHEID

Een milieuvriendelijk grondstoffenbeleid in combinatie met een selectieve selectie van de modernste transportmiddelen heeft ons gevormd tot een bedrijf dat voldoet aan de wereldwijde vraag naar duurzaamheid.