BASIS VAN ONS SUCCES

VISION – MISSION – VALUES

ONZE VISIE
WIJ GEVEN DE TOEKOMST VAN DE LOGISTIEK VORM DOOR ONZE KLANTEN UITSTEKENDE PRODUCTEN TE BIEDEN AAN DE HAND VAN EEN COMBINATIE VAN DUURZAAMHEID, EFFICIENCY EN DIGITALISATIE.

ONZE MISSIE
WIJ CREËREN EEN DOORSLAGGEVEND CONCURRENTIEVOORDEEL VOOR ONZE KLANTEN DOOR INNOVATIEVE LOGISTIEKE OPLOSSINGEN EN UITSTEKENDE SERVICE.

ONZE WAARDEN
DE BASIS VAN DE INDUSTRIALISATIE EN PROFESSIONALISERING VAN ONS DIENSTENPORTFOLIO IS ONZE JCL-WAARDEBASIS.

Deze bevat de gemeenschappelijke waarden en de basis van onze identiteit. Het is onze maatstaf voor de uitwisseling met onze klanten, voor interne oriëntatie en de dagelijkse samenwerking van alle medewerkers. Het is geen starre, bedrijfsfilosofische constructie, maar een actieve basis voor succesvol werk dat zich met elke taak uitbreidt.

JCL bevordert natuurcompatibele vervoerssystemen om te handelen in harmonie met sociale, ecologische en economische aspecten. Met systematisch milieumanagement streeft JCL in zijn dagelijks denken en handelen het doel na van een verdere vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door fossiele bronnen. Als een duidelijk commitment voor klimaatbescherming.