JCL Logistics - Ethics Compliance

Ethics Compliance

JCL LOGISTICS STAAT VOOR TRANSPORT-CONTRACTLOGISTIEK EN SUPPLY CHAIN-MANAGEMENT EN MOET IN HET KADER VAN HAAR BEDRIJFSACTIVITEITEN VOLDOEN AAN DIVERSE NATIONALE EN INTERNATIONALE WETTEN.

NAAST DE BETREFFENDE NATIONALE WETTEN OMVAT DIT OOK EU-RICHTLIJNEN OF WETTEN TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN CORRUPTIE (ANTICORRUPTIEWETGEVING) MET INTERNATIONALE REIKWIJDTE.

CORRUPTIE WORDT BESCHOUWD ALS EEN INTERNATIONAAL VERVOLGDE MISDAAD EN WORDT ZOWEL IN DE PARTICULIERE ALS IN DE OPENBARE SECTOR DOELGERICHT VERVOLGD. IN HET BESEF VAN DEZE VERANTWOORDELIJKHEID HEEFT DE JCL-GROEP INTERNE MAATSTAVEN VOOR GOED ONDERNEMINGSBESTUUR GEDEFINIEERD EN VERANKERD IN DE HELE ONDERNEMING.

JCL-GEDRAGSCODE

ONZE “GEDRAGSCODE” (CODE OF CONDUCT) DEFINIEERT NORMEN EN VERWACHTINGEN VOOR HET DAGELIJKS HANDELEN VAN ONZE MEDEWERKERS.

Het bevat:

  • gedetailleerd uitgewerkte basiswaarden van de onderneming
  • gedragscodes waaraan onze medewerkers zich houden en waaraan zij zich oriënteren.
  • onze waarden en onze integriteit
  • een reeks regels van besluiten over bedrijfsactiviteiten
     

Om belangenverstrengeling te voorkomen, houden alle medewerkers van JCL zich, naast onze interne regels, zonder uitzondering aan de geldende wetgeving in alle markten die wij bedienen. Onze leidinggevenden hebben daarbij een voorbeeldfunctie.

JCL ANTICORRUPTIERICHTLIJN

ONS “ANTICORRUPTIERICHTLIJN” IS GEBASEERD OP HET PRINCIPE VAN EERLIJKHEID, INTEGRITEIT EN RESPECT VOOR ANDEREN

Op het gebied van corruptiepreventie en -bestrijding geeft JCL Logistics uitvoering aan de internationale normen door het opstellen van deze concrete richtlijn. In dit verband zijn onze richtlijnen bedoeld om duidelijke richtlijnen en handelingsinstructies te creëren.