INDIVIDUELE DIENSTEN

DIE DE WAARDE VAN EEN PRODUCT BENADRUKKEN

TRACK & TRACE

Track & Trace

JCL houdt u voortdurend op de hoogte van de status van uw transport. Met moderne Track & Trace-systemen en op verzoek ook door persoonlijke berichtgeving. Daarbij geldt: Een medewerker begeleidt uw zending vanaf de voorwaardencreatie tot en met de vervulling van zijn activiteit – zodat u zich volledig op uw kernactiviteiten kunt concentreren.

Individuelle Leistungen - Montage

Montage

Wij leveren niet alleen betrouwbaar, maar zorgen er ook voor, dat het meubilair of de elektronische apparatuur ̈correct bij uw klanten wordt geïnstalleerd. Voor deze taken sturen wij alleen professionals zoals timmerlieden en monteurs. Zij zetten alles betrouwbaar in elkaar. Professioneel, veilig en snel. Uw klanten zullen goede herinneringen aan u houden.

Individuelle Leistungen - Expertise

Expertise

Wij hebben uitgebreide kennis van alle aspecten van de logistiek voor de branches Retail, Automotive, Health & Pharma, Chemical, Industry, FMCG en Drinks Logistics. Onze hoge mate van vakbekwaamheid is enerzijds te danken aan onze jarenlange ervaring en het meegroeien met onze klanten. Aan de andere kant is onze gezonde groei ook een verrijking voor ̈ onze competenties.

Individuelle Leistungen - Persönliches Track & Trace

PERSOONLIJKE TRACK & TRACE

Onze medewerkers begeleiden uw goederen van het begin tot de bestemming bij elke stap op de gehele transportroute en houden u voortdurend op de hoogte van de voortgang van het transport. Informatie over bijvoorbeeld de verzending van de goederen of hun aankomst in het magazijn van de eindklant, wordt daarbij niet alleen geautomatiseerd maar meestal ook persoonlijk door de dispatcher naar de klant doorgestuurd.

Individuelle Leistungen - Verzollung

AFHANDELING VAN INVOERRECHTEN

In grensoverschrijdende transporten zijn wij zeer vertrouwd met de inklaringsprocedures van de douane. Wij bekommeren ons om alle voorkomende administratieve taken en zorgen voor een competente douaneafhandeling.

Individuelle Leistungen - One Face Communication

One Face Communication

Wij zorgen ervoor dat onze klanten niet van de ene naar de andere contactpersoon worden doorgeleid. We verminderen de complexiteit met een centrale dispatcher die de diensten organiseert, coördineert en samen met onze klanten nieuwe wegen inslaat.

Individuelle Leistungen - Kundenlösungen

KLANTOPLOSSINGEN

JCL ondersteunt ̈uw supply chain-processen met individueel vormgegeven webportalen en geeft u een overzicht van ̈̈vanaf de bestelde goederen, via de productie tot aan het eigenlijke transport en naar de voorraad. Op basis van ons transportmanagementsysteem biedt het JCL-IT-team u individuele, klantspecifieke oplossingen ̈ aan en ondersteunt u bij uw dagelijkse uitdagingen.

Individuelle Leistungen - Netzwerk

NETWERK

De logistieke sector is een complex vakgebied met talrijke deelnemers. Wij schakelen alleen de beste partners in voor onze logistieke dienstverlening en sluiten geen compromissen. Het is een deel van onze verantwoordelijkheid om partners met een hoge vakbekwaamheid en geschikte apparatuur in te schakelen. Wij hebben jarenlange kennis van de logistieke markt en weten welke vervoerders aan onze normen voldoen en aan de eisen van onze klanten kunnen voldoen.

Individuelle Leistungen - Ökologistik

GROENE LOGISTIEK

Van intermodale oplossingen tot transporten met bijzonder kleine “carbon footprints” – JCL bewandelt voor haar klanten nieuwe wegen, ook buiten de gebaande paden. De specialisten van JCL creëren innovatieve transportoplossingen die door een zorgvuldige marktobservatie, een zorgvuldige selectie van de vervoerders en een intelligente koppeling van de transportmiddelen een perfecte combinatie vormen van efficiëntie en een hoge mate van milieubescherming.

Individuelle Leistungen - Just in Time

Just in Time

Door de hoge mate van automatisering in de autoproductie zijn de termijnen voor de levering van onderdelen voor de autoproductie uiterst krap bemeten. Just-in-time-leveringen direct naar de montagelijn zijn daarom vandaag de dag standaard. In onze jarenlange nauwe samenwerking met de internationale automobielindustrie hebben we altijd bewezen een betrokken partner te zijn die betrouwbaar en op tijd levert.

PROJECTGERELATEERDE GOEDEREN

Zeer grote projecten, zoals de bouw van een complete industriële installatie inclusief productiemachines, stellen de hoogste eisen aan de logistiek: Alle onderdelen, vereist voor een efficiënte installatie ter plaatse, moeten tijdig en in de exacte volgorde geleverd worden. Een competente selectie van transportpartners en -routes is voor projectgerelateerde goederen net zo belangrijk als ervaring en een precieze risico-evaluatie.

FLEXIBELE SPECIALE RITTEN

Onvoorziene gebeurtenissen of speciale kwaliteitsborgingsmaatregelen die pas onmiddellijk vóór de voertuigmontage aan de band worden uitgevoerd kunnen leiden tot kortstondige tekorten in de levering van onderdelen. In extreme gevallen kan dit leiden tot een productiestilstand. Wij organiseren op korte termijn en 24 uur per dag speciale ritten om de levering van de voor productie dringend noodzakelijke componenten te garanderen.

LEARNING

Door onze nauwe integratie in het productieproces zijn wij een internationaal opererend logistiek bedrijf dat in staat is om snel en competent te reageren op nieuwe uitdagingen. Moderne transportoplossingen, gestandaardiseerde IT-systemen en zeer gemotiveerde medewerkers stellen ons in staat om snel te kunnen reageren op de veranderende eisen van onze klanten.

INTELLIGENTE OPLOSSINGEN

Bij de keuze van transportoplossingen staan tijdige levering, minimale risico’s en optimaal rendement altijd voorop. Als zich echter onvoorziene gebeurtenissen voordoen die vertragingen veroorzaken, zorgen wij voor snelle en ongecompliceerde oplossingen. Meestal komt de klant pas achter het probleem als we het al voor hem opgelost hebben.

PROJECTBEGELEIDING

JCL neemt u bij de hand en ondersteunt u ̈ actief bij vragen over de systeemintegratie, vanaf het advies tot en met het ontwerp, de planning en de begeleiding tijdens ̈de implementatie, om u een vlotte en tijdige afloop te garanderen. Het JCL-IT-team beschikt over jarenlange branchespecifieke ervaring in de afhandeling van klantprojecten en legt samen met u de basis voor een succesvol partnerschap op basis van een succesvolle projectafhandeling.

GEGEVENSBEVEILIGING

JCL heeft een gefundeerde, solide basis voor uw systeemintegratie en biedt u het hoogste niveau van veiligheid. Wij maken gebruik van de nieuwste servertechnologieën in het modernste computercentrum van Oostenrijk en kunnen u een hoge bedrijfszekerheid, state-of-the-art gegevensback-ups en onvoorwaardelijke gegevensbeveiliging garanderen. Onze systemen bevinden zich in een beveiligde cloud, zijn wereldwijd toegankelijk en geoptimaliseerd voor Big Data.

RISICOMINIMALISATIE

Bij de keuze van transportpartners en -routes streven wij ernaar het risico zo laag mogelijk te houden. Dankzij onze jarenlange nauwe samenwerking met vrachtwagenbedrijven, spoorwegmaatschappijen, rederijen en luchtvaartmaatschappijen, kunnen wij altijd de optimale transportoplossing voor u vinden. De ervaren medewerkers van JCL en haar partners over de hele wereld zorgen ervoor dat uw goederen veilig en op tijd op hun bestemming aankomen.

VOORMONTAGE

Om de montagetijd in de fabriek verder te verkorten, worden onderdelen die in een voertuig met een hoge mate van variatie gemonteerd worden door ons voorgemonteerd. Deze veeleisende werkzaamheden worden uitgevoerd door onze opgeleide medewerkers in speciaal aangepaste en geconditioneerde hallen. De modules worden geconfigureerd en direct op een just-in-sequence basis via een IT-systeem aan de montagelijn geleverd.

SYSTEEMFLEXIBILITEIT

Verregaand gekoppelde en geautomatiseerde branches vragen om moderne en flexibele logistieke oplossingen. Perfecte communicatie speelt hierbij een doorslaggevende rol. Bij JCL zorgen gestandaardiseerde IT-systemen en klantoplossingen met een directe verbinding met de klant en ook de grote persoonlijke betrokkenheid van de medewerkers voor een snelle en nauwkeurige informatiestroom tussen de partners – de klok rond, wereldwijd.

VEILIGHEID PLUS

Wij hechten veel belang aan veiligheid. Alle ingezette medewerkers, voor de branche relevante apparatuur, transport- en opslagfaciliteiten voldoen aan de wettelijke voorschriften en staan geen veiligheidslacunes toe. Wij nemen geen risico’s en sluiten veel risico’s vooraf uit door planning, training, onderhoud en het gebruik van de nieuwste veiligheidsmaatregelen.

KWALITEITSBORGING

Wij voldoen uiterst nauwkeurig aan de wettelijke voorschriften en eisen van onze klanten. Brancherelevante certificeringen en kwaliteitsmanagement behoren voor ons ̈tot de standaard. Daarbij leggen we ons, om een betrouwbare en competente partner te zijn voor onze klanten, strenge regels op.

TRANSPORTBEVEILIGING

Van hemd tot piano – wij beschikken over de juiste uitrusting om uw product veilig en onbeschadigd te vervoeren. Daarnaast beschikken we over opgeleid personeel dat precies weet welke logistieke eisen de producten aan ons stellen.

PROCESONDERSTEÜNDE FLEXIBILITEÏT

JCL werkt aan de hand van superieure processen, standaarden en richtlijnen die u bij volledige flexibiliteit de hoogste kwaliteit en tegelijkertijd korte implementatietijden garanderen. De jarenlange ervaring van ons IT-team samen met uw knowhow draagt bij aan het succes van de ontwikkeling van op behoeften gebaseerde, duurzame oplossingen, die steeds voldoen aan de eisen van economische efficiëntie.

SYSTEEMINTEGRATIE

JCL verbindt de verschillende IT-systemen met elkaar en helpt u om een continue informatiestroom te realiseren. Wij verstrekken alle transportrelevante informatie in elektronische vorm of importeren ordergegevens uit systemen van derden. Het JCL-IT-team integreert individuele systemen snel en efficiënt tot een gemeenschappelijke eenheid. Met automatisch verzonden, individuele rapporten over het hele transportproces, verliest u nooit de aansluiting met de elektronische wereld.

BEZORGING DOOR EEN TOT VIER PERSONEN

Met een bezorging door een tot vier personen kan gegarandeerd worden, dat ook volumineuze producten (0–500 kg) veilig en onbeschadigd op hun bestemming komen. Onze jarenlange ervaring helpt ons om in te schatten wanneer de inzet van meerdere medewerkers noodzakelijk is. Daarbij gaan wij geen halfslachtige compromissen aan. Geschikte apparatuur en geschoold personeel brengen zware en onhandelbare goederen onbeschadigd en snel naar hun plaats van bestemming.

RETOURMANAGEMENT

Wij nemen het allesomvattende retourmanagement van u over. Aan de hand van uw specificaties beoordelen wij de teruggestuurde goederen en starten het desbetreffende proces. Wij zetten producten tot op zekere hoogte weer in elkaar en nemen het transport naar het gewenste verkooppunt over. De betrouwbare verwerking van de geretourneerde goederen moet niet uw zorg zijn, maar onze taak.

ZORGVULDIGHEIDSPLICHT

JCL behandelt alle goederen te allen tijde met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Van de overslag via het laden tot het zorgvuldig naleven van de veiligheidsbepalingen, JCL gaat behoedzaam om met de producten van haar klanten in elk proces.

VEREDELING

Vooral in de detailhandel is het uiterlijk een doorslaggevende factor om de belangstelling van de eindklanten te wekken. Daarom zorgen wij ervoor dat uw producten klaar zijn voor de verkoop. Wij vinden klantvriendelijk oplossingen om uw goederen de finishing touch te geven. Onze vakkundig opgeleide medewerkers zijn speciaal voor uw product opgeleid en weten hoe ze het beste met uw product kunnen omgaan. Onze expertise op het gebied van productlogistiek bespaart u personeel, ruimte en tijd.

AFVALVERWIJDERING

U krijgt van ons wat echt telt – het product in de beste staat en op de juiste plaats. Daarbij mag oud afval zoals verpakkingsmateriaal of oud meubilair mogen voor u of uw klanten geen probleem om u druk over te maken. Wij zorgen ervoor dat het verpakkingsmateriaal en oud meubilair correct worden afgevoerd.

PROCESOPTIMALISATIE

Wij ontwikkelen procesoptimaliserende concepten die zich kenmerken door een hoge efficiëntie en rendabiliteit.

TRANSPARANTE COMMUNICATIE

Verregaande gekoppelde en geautomatiseerde branches vragen om moderne en flexibele logistieke oplossingen. Perfecte communicatie speelt hierbij een doorslaggevende rol. Bij ons zorgen gestandaardiseerde Automotive-IT-systemen met een directe verbinding met de klant en ook de grote persoonlijke betrokkenheid van de medewerkers voor een optimale informatiestroom tussen de partners – de klok rond, wereldwijd.

OPBOUW

Wij assembleren vakkundig en halen niet alleen optisch het beste uit het product. Dankzij onze vakkundig zeer goed opgeleide medewerkers en ons Multiuser- Warehouse zijn wij in staat om producten voor ̈̈de verkoop te assembleren. Dit betekent dat uw verkopers geen kostbare tijd hoeven te verspillen aan montagewerk en zich aandachtig aan de klant kunnen wijden.

CUSTOMER CARE

JCL ziet zijn rol niet alleen als een pure dienstverlener, maar ook als een betrokken partner voor zijn klanten, zowel bij klassieke transporten als bij een brede betrokkenheid bij de gehele supply chain. Grote belangstelling en gedetailleerde kennis van onze medewerkers u over de betreffende branche of de te vervoeren goederen maken JCL ook voor u een logistieke partner waarop men kan vertrouwen

ONTWERP

Onze diensten gaan veel verder dan de standaard. Wij ontwikkelen optimale, allesomvattende oplossingen op het gebied van transport- en productlogistiek voor en met u. Daarbij ontwikkelen wij procesgeoptimaliseerde concepten om uw supply chain zo efficiënt mogelijk in te richten en de complexiteit van de processen te reduceren.

SERVICE-OP-LOCATIE

Als het transport van de goederen bijzonder veeleisend is, zoals bijvoorbeeld de transcontinentale levering van zonne-energiesystemen, stellen wij een adviseur ter beschikking, die de goederen ter plaatse controleert en de klant deskundig adviseert. Vervolgens wordt gezamenlijk een optimaal transportconcept opgesteld, gaande van vakkundige verpakkingen tot de keuze van de ideale transporteur.

PERIODIEKE LEVERING

Naast de opslag van voertuigen en componenten voeren wij periodieke leveringen uit in de aftermarketsector, waarbij wij bijvoorbeeld een dealernetwerk in een groot gebied van reserveonderdelen of accessoires voorzien. De afroep van de klant geschiedt via een gestandaardiseerd IT-systeem en de ritten naar de verschillende locaties worden met een vooraf gedefinieerd interval ̈uitgevoerd.

PAKKETBEZORGING

Wij nemen de eindklantenleveringen met bezorging van pakketten door een, twee of vier personen over – naar behoefte. Met de inzet van professioneel opgeleide medewerkers voor ̈bedrijfsspecifieke en klantgerichte diensten bieden wij u een snelle en professionele levering van goederen.

KWALITEÏT EN KWANTITEÏT

In de juiste hoeveelheid en in de juiste toestand; wij vermijden vertragingen en problemen vanaf het begin. Wij controleren op vakkundige wijze de kwaliteit en kwantiteit. U wordt voortdurend op de hoogte gehouden van de toestand van uw goederen door middel van gedetailleerde, IT-gebaseerde rapportages.

OPEN OPTION

Wij vinden voor u steeds de beste transportoplossing. Wanneer er meerdere mogelijkheden zijn voor het selecteren van vervoerders en/of transportroutes, informeren wij onze klanten over de verschillende varianten. Wij bieden transparante en eenvoudig vergelijkbare oplossingen – van de kosten via de duur tot aan de keuze van de transportpartner. Als competente partner met veel ervaring staan wij onze klanten graag terzijde.

SPECIALE TRANSPORTEN

Speciale goederen vereisen speciale transportoplossingen. Van speciale apparatuur voor zware goederen tot open-top containers voor grote machines – wij bieden u de beste oplossing. Met onze uitgebreide kennis en veel ervaring “begeleiden” wij uw speciale transporten over de hele wereld – van het voortransport of het natransport van/naar de haven, via ̈zee- en luchttransport tot aan de “Last Mile”.